bóng đá hôm nay kèo nhà cái

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Ngân hàng trực tuyến

Điều lệ

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN CHUNG

1. Khả năng áp dụng Các điều khoản và Điều kiện này
1.1 Khách hàng được coi là đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này khi chọn ô ” Đồng ý ” bên dưới và tiếp tục truy cập trang web này hoặc theo cách khác khi mở một tài khoản với Công ty hoặc đặt cược với Công ty. Bằng cách đồng ý các điều khoản và điều kiện này và/hoặc do việc sử dụng liên tục Trang web, Khách hàng bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bị ràng buộc bởi quy định và quy tắc của Công ty cũng như chính sách bảo mật được kết hợp bằng tham chiếu vào các điều khoản và điều kiện này. Nếu có bất kỳ sự thiếu nhất quán nào giữa các điều khoản và điều kiện này với bất kỳ tài liệu nào được kết hợp làm tham chiếu, các điều khoản và điểu kiện này sẽ luôn chiếm ưu thế

💃1.2 Công ty có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc cũng như chính sách bảo mật sao cho phù hợp bất cứ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Tuy nhiên, Công ty sẽ cố gắng đảm bảo rằng mọi thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc này hoặc chính sách bảo mật sẽ được thông báo cho Khách hàng bằng thông báo trên Trang web.

༺1.3 Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra các điều khoản và điều kiện theo định kỳ như cũ để đảm bảo rằng Khách hàng tiếp tục chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Khách hàng nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện này mỗi khi sử dụng Trang web (có thể thực hiện kiểm tra bằng cách nhấp vào các liên kết Điều khoản và Điều kiện cũng như Quy định và Quy tắc trong thanh menu người dùng). Việc sử dụng liên tục Trang web này của Khách hàng sẽ được coi là sự chấp nhận vô điều kiện và không thể thay đổi đối với các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc, chính sách bảo mật và mọi thay đổi đã được thực hiện. Mọi lần đặt cược nhận được (nhưng không được chấp nhận, ghi lại hoặc giải quyết) trước thời điểm sửa đổi các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc có hiệu lực sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc hiện thời.

2. Tuyên bố của Khách hàng
൩ 2.1 Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng tuyên bố và chứng nhận vô điều kiện và không thể thay đổi, đồng thời bị ràng buộc mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào (tuỳ theo từng trường hợp) rằng Khách hàng trên 18 tuổi hoặc trên độ tuổi có sự cho phép giám sát pháp luật của nhà nước, hoặc độ tuổi cao hơn và có năng lực trí tuệ để chịu trách nhiệm về hành động riêng của mình và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Công ty luôn có quyền làm mất hiệu lực đối với bất kỳ giao dịch nào liên quan đến trẻ chưa thành niên.

2.2 Khách hàng muốn đặt cược với Công ty nên lưu ý rằng có thể có luật riêng ở quốc gia, nơi cư trú hoặc địa điểm đặt cược của mình cấm các hoạt động đặt cược và/hoặc đánh bạc trực tuyến (gọi chung là “đánh bạc”). Khách hàng tuyên bố và chứng nhận vô điều kiện, không thể thay đổi mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối với Công ty rằng Khách hàng sẽ không truy cập hoặc đăng ký trên Trang web tại bất kỳ thời điểm nào:

𝓡 a. Thuộc khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn cấm đánh bạc;

ꦆ b. Nếu Khách hàng là công dân của một quốc gia có tuyên bố cấm công dân nước mình tham gia đánh bạc (bất kể địa điểm hiện thời của họ); và

c. Nếu Khách hàng là công dân hoặc người cư trú của các quốc gia hoặc khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn sau đây: Đặc khu Hành Chính Hồng Kông của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, Pháp, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Đài Loan và Cộng hoà Philipin (gọi chung là ” Khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm” ).

ꦕ2.3 Khách hàng đồng ý, chấp nhận, tuyên bố và chứng nhận vô điều kiện, không thể thay đổi mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối với Công ty rằng:

🍌a. Trách nhiệm duy nhất của Khách hàng là đảm bảo tuân thủ luật pháp áp dụng của quốc gia hoặc địa phương mình trước khi đăng ký với Công ty và/hoặc đặt cược với Công ty. Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và/hoặc đặt cược với Công ty để xác minh rằng các giao thiệp của họ với Công ty không trái với bất kỳ điều luật nào theo bất kỳ phương diện nào. Công ty không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc Khách hàng vi phạm bất kỳ luật pháp được áp dụng của quốc gia hoặc địa phương. Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và/hoặc đặt cược với Công ty; và,

💫b. Khách hàng thừa nhận và nhận thức rõ rằng Công ty sẽ cung cấp Dịch vụ theo khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn và/hoặc quốc gia đầu tiên được nêu ở đây, công ty hoạt động hợp pháp và được cấp phép cho việc cung cấp Dịch vụ đã nói trên, do đó Công ty nắm giữ vị trí cung cấp Dịch vụ theo khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn cho phép về mặt pháp lý, được cấp phép và được kiểm soát, đồng thời Công ty sẽ cố gắng để không tiến hành kinh doanh từ Các khu vực có Khách hàng nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm, hoặc từ Các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm.

🌼2.4 Dù cho không có điều khoản giới hạn 2.2 và 2.3, những người hợp pháp (bao gồm các cá nhân, tập đoàn, hiệp hội, công ty và các pháp nhân khác) đang cư trú, định cư hoặc hoạt động kinh doanh, hoặc hướng tới thị trường của Các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm có thể không sử dụng được bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào do Công ty cung cấp tại bất kỳ thời điểm nào theo bất kỳ phương diện nào. Theo đó, Khách hàng tuyên bố và chứng nhận vô điều kiện, không thể thay đổi mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối với Công ty rằng:

🦹a. Khách hàng không cư trú, định cư hoặc hoạt động kinh doanh hoặc hướng tới thị trường của Các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm ; và

ꦦb. Khách hàng sẽ không đặt cược từ Các khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn Bị cấm.

🦩2.5 Khách hàng đồng ý rằng việc sử dụng Trang web này là sự mạo hiểm duy nhất của họ, đồng thời hiểu thêm và đồng ý rằng bằng cách sử dụng Trang web và/hoặc các dịch vụ do Công ty cung cấp, Khách hàng có thể mất tiền đặt cược và Khách hàng chấp nhận toàn bộ trách nhiệm cho mọi thua lỗ đó.

🍸2.6 Khách hàng đồng ý không thể thay đổi và tuyên bố, chứng nhận vô điều kiện mà không có hạn chế hoặc giới hạn nào đối với Công ty rằng Khách hàng sẽ không tự đại diện như một đại lý hoặc chi nhánh của Công ty mà không có thông báo trước bằng văn bản có hiệu lực từ Công ty; và hơn nữa Khách hàng sẽ không mua bán, quảng cáo, công bố hoặc xúc tiến quảng cáo cho Công ty hoặc Dịch vụ của Công ty mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

ꦉ2.7 Khách hàng chứng nhận rằng Khách hàng sẽ không cố tấn công, phá hoại, thực hiện thay đổi trái phép đối với, hoặc đưa bất kỳ loại mã độc nào vào Trang web. Theo cách hiểu thông thường, Khách hàng sẽ không, không có giới hạn, (a) đảo ngược kỹ thuật hoặc chuyển đổi (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm nào sẵn có trên Trang web; hoặc (b) thực hiện sao chép, sửa đổi, tái tạo, truyền, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào có chứa trong trang web; hoặc (c) tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (d) vi phạm bất kỳ điều khoản nào được nêu riêng ở đây nhưng không giới hạn đối với Điều 6 bên dưới; hoặc (e) lừa dối, lường gạt, xuyên tạc hoặc gian lận đối với Công ty theo bất kỳ phương diện nào thông qua việc sử dụng hoặc lạm dụng dịch vụ của Công ty hoặc Trang web này. Nếu Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng không tuân thủ theo các điều kiện của điều khoản này, Công ty sẽ có quyền, bên cạnh bất kỳ biện pháp nào khác, đóng băng hoặc tạm ngưng tài khoản của Khách hàng với Công ty để tiến hành điều tra thêm nhằm xác nhận xem sự không tuân thủ của Khách hàng theo các điều kiện của điều khoản này có thể dẫn đến việc chấm dứt Dịch vụ cung cấp cho Khách hàng, đóng tài khoản của Khách hàng và tước quyền nhận bất kỳ số tiền nào trong tài khoản của Khách hàng hay không.

🍰2.8 Khách hàng nên thông báo cho Công ty, càng sớm càng tốt về bất kỳ sai sót nào trong các khoản thanh toán mà khách hàng nhận được hoặc các khoản thanh toán phải trả cho Công ty và bất kỳ sai sót nào trong thông tin tài khoản Công ty đang nắm giữ của Khách hàng mà Khách hàng nhận biết được để Công ty giải quyết những sai sót này theo Điều 5.

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ 2.9 Khách hàng sẽ không cho phép hoặc uỷ quyền cho bất kỳ người nào hoặc bên thứ ba nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ trẻ vị thành niên) sử dụng dịch vụ của Công ty, sử dụng tài khoản của Khách hàng hoặc chấp nhận bất kỳ số tiền thắng cược nào nhân danh Khách hàng.

ও 2.10 Khách hàng sẽ ngay lập tức báo cáo bất kỳ và toàn bộ số tiền thắng cược cho đúng cơ quan chức trách nếu Khách hàng cư trú trong khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn nơi số tiền thắng cược đó có thể phải chịu thuế hoặc phải được tiết lộ theo yêu cầu của luật pháp, và Công ty sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với việc không thực hiện báo cáo của Khách hàng theo bất kỳ phương diện nào.

3. Thông tin Tài khoản và Thông tin Cá nhân

ℱ3.1 Khách hàng chỉ có thể gửi tiền cho Công ty thông qua các phương thức thanh toán được chấp nhận trước hiện có trên Trang web. Để truy cập vào các dịch vụ đặt cược của Công ty, trước tiên Khách hàng luôn phải đăng ký trên Trang web một tài khoản, sau đó trở thành Khách hàng Đã đăng ký.

3.2 Khách hàng đồng ý cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan cho Công ty khi đăng ký và trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo Thông tin Cá nhân của mình được cập nhật trên Trang web, đặc biệt là ho ten, số điện thoại và chi tiết thanh toán/ngân hàng (nếu có thể áp dụng). Khách hàng phải cung cấp thông tin chính xác khi mở tài khoản. Khách hàng đồng ý cung cấp cho Công ty mọi tài liệu để xác minh Thông tin Cá nhân đã cung cấp cho Công ty khi được yêu cầu. Khách hàng uỷ quyền cho Công ty sử dụng mọi biện pháp đúng luật được coi là cần thiết để xác minh Thông tin Cá nhân mà Khách hàng đã cung cấp như trình bày khi đăng ký ( ” Thông tin Cá nhân ” ). Thông tin Cá nhân này bao gồm toàn bộ thông tin bắt buộc của Khách hàng, như Công ty đã xác định theo quyết định riêng của mình vào bất cứ lúc nào và tại mọi thời điểm, để cho phép Công ty nhận dạng đúng Khách hàng. Khi đăng ký được gửi đến Công ty và được Công ty chấp nhận, Khách hàng sẽ được coi là Khách hàng Đã đăng ký ( gọi là ” Khách hàng Đã đăng ký ” ). Công ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối Khách hàng vì bất kỳ lý do gì. Chỉ những Khách hàng Đã đăng ký mới có thể sử dụng Dịch vụ của Công ty và chỉ có thể đặt cược tối đa đến giới hạn đặt cược của họ hoặc số tiền theo đơn vị tiền tệ hiện có trong tài khoản của họ.

📖3.3 Khách hàng chỉ có thể mở một tài khoản trên một Trang mạng của chúng tôi. Công ty có thể đóng mọi tài khoản được mở thêm và mọi số tiền còn lại trong tài khoản sẽ được hoàn trả cho Khách hàng hoặc toàn bộ các tài khoản này có thể có thể được công ty sáp nhập vào nhau như một tài khoản chung để xử lý, trong cả hai trường hợp đều theo quyết định riêng của Công ty. Khách hàng đồng ý rằng Công ty sẽ sử dụng bất kỳ phương thức nào được coi là hợp lý để xác định xem liệu có hai hoặc nhiều tài khoản thuộc về cùng một Khách hàng hay không.

3.4 Với tư cách là Khách hàng Đã đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp tên truy cập và mật khẩu ( gọi là ” Thông tin Truy cập Tài khoản ” ) chỉ do bản thân Khách hàng sử dụng. Trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo Thông tin Truy cập Tài khoản được giữ bí mật tại mọi thời điểm và Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc sử dụng sai và/hoặc tiết lộ trái phép Thông tin Truy cập Tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào. Khách hàng nên trực tiếp thông báo ngay cho Công ty nếu phát hiện rằng Thông tin Truy cập Tài khoản của mình đã bị công khai, bảo mật thông tin đã bị suy yếu hoặc đã bị truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, và sau đó Công ty sẽ cung cấp Thông tin Truy cập Tài khoản mới cho Khách hàng. Bất kỳ lần đặt cược hoặc yêu cầu nào được thực hiện trực tuyến khi sử dụng đúng Thông tin Truy cập Tài khoản sẽ được coi là hợp lệ.

♔ 3.5 Công ty có thể yêu cầu Khách hàng thay đổi mật khẩu hoặc Thông tin Truy cập Tài khoản bất cứ lúc nào hoặc Công ty có thể tạm ngưng tài khoản của Khách hàng nếu Công ty có lý do tin rằng có khả năng Khách hàng vi phạm bảo mật hoặc sử dụng sai Trang web. Công ty có thể thay đổi Thông tin Truy cập Tài khoản của Khách hàng khi thông báo trước cho Khách hàng theo quyết định chắc chắn và duy nhất của Công ty.

ဣ3.6 Để duy trì mức độ bảo mật cao nhằm bảo vệ tiền của Khách hàng, Công ty có thể thực hiện kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên. Theo đó, Khách hàng chấp nhận rằng Công ty vẫn giữ quyền yêu cầu thông tin và/hoặc tài liệu bổ sung từ Khách hàng để xác minh Khách hàng là chủ tài khoản trong trường hợp có kiểm tra bảo mật.

𒁏3.7 Khách hàng nên kiểm tra số dư tài khoản của mình mỗi khi truy cập Trang web. Trong trường hợp có bất kỳ sự sai lệch nào trong số dư tài khoản của Khách hàng thì trách nhiệm của Khách hàng là thông báo ngay cho Công ty càng sớm càng tốt về sai lệch đó và cung cấp cho Công ty hồ sơ giao dịch của mình kể từ ngày số dư tài khoản của Khách hàng được xác minh lần cuối. Nếu Công ty không nhận được bất kỳ thông báo nào của Khách hàng về bất kỳ sai lệch nào kiểu này trong số dư tài khoản của Khách hàng trong thời gian một tháng cụ thể bất kỳ trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ ngày cuối cùng của tháng nói trên thì Khách hàng đồng ý chịu mất bất kỳ hoặc toàn bộ số tiền sai lệch trong số dư tài khoản của Khách hàng và chấp nhận mọi thông tin trong tài khoản Khách hàng như hiện trạng vào cuối giai đoạn đã nhắc đến. và hoàn lại hoặc giữ lại số dư của tài khoản đã nói trên theo quyết định duy nhất và hợp lý của Công ty mà không cần giải thích thêm cho Khách hàng biết. Tuy nhiên, trong trường hợp này số tiền đặt cược còn lại sẽ được thanh toán đúng hẹn miễn là Khách hàng luôn đặt cược đúng cách theo các điều khoản và điều kiện này.

ꦡ3.8 Khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản của mình miễn là số dư của họ đã được Công ty xác nhận và tuân theo Hướng dẫn rút tiền, nếu có, đã đăng trên Trang web này.

꧋3.9 Khách hàng có thể huỷ tài khoản với Công ty bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho Công ty bằng văn bản về ý định của mình và bằng cách liên hệ với Công ty thông qua thông tin liên hệ có sẵn. Nếu Khách hàng quyết định huỷ tài khoản với Công ty thì Khách hàng phải dừng sử dụng Trang web này ngay lập tức. Chỉ sau khi Khách hàng nhận được thông báo của Công ty rằng Tài khoản của họ đã bị huỷ thì mọi lần đặt cược hoặc yêu cầu được thực hiện trực tuyến bằng Tài khoản đó sẽ bị coi là không có giá trị, chứ không phải trước đó, Khách hàng sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hoạt động nào cho đến khi nhận được thông báo huỷ Tài khoản của Công ty.

🥀3.10 Trách nhiệm của Khách hàng là phải tích cực duy trì tài khoản của Khách hàng với Công ty. Liên quan đến điều khoản này, Khách hàng phải đăng nhập ít nhất một lần vào Trang web và sử dụng dịch vụ của Công ty trong giai đoạn sau (06) tháng bất kỳ. Nếu tài khoản của Khách hàng không hoạt động trong sau (06) tháng liên tiếp hoặc lâu hơn, Công ty có quyền đóng tài khoản của Khách hàng với Công ty và Khách hàng đồng ý chịu mất bất kỳ số tiền nào còn lại trong tài khoản và mất toàn bộ quyền khiếu nại chống lại Công ty.

🎐3.11 Công ty có thể tạm ngưng hoặc huỷ tài khoản của Khách hàng ngay lập tức tại bất kỳ thời điểm nào nếu Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo các điều khoản và điều kiện này. Trong trường hợp Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện của tài liệu này, như Công ty đã xác định theo quyết định riêng của mình thì Công ty có toàn quyền và có đầy đủ biện pháp chống lại Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện này và theo luật pháp, đồng thời có quyền giữ lại bất kỳ số tiền nào còn lại trong tài khoản của Khách hàng để làm vật đảm bảo cho nghĩa vụ của Khách hàng sau đây và/hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do việc vi phạm các điều khoản và điều kiện đã nói ở trên của Khách hàng.

4. Điều khoản Chấp nhận Đặt cược
💜4.1 Lần đặt cược chỉ được coi là đã đặt khi được Khách hàng thực hiện trực tuyến thông qua Trang web này, được coi là đã đặt từ Địa chỉ Giao thức Internet do Công ty ghi lại thuộc khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn nơi Khách hàng đang truy cập vào Trang web, và được coi là được chấp nhận chỉ khi máy chủ quản lý hoạt động đánh bạc của Công ty đặt tại khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn đó chấp nhận, và lần đặt cược này được ghi lại là đang được chấp nhận bởi máy chủ quản lý hoạt động đánh bạc của Công ty đặt tại khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn đó. Công ty sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua Trang web khi lần đặt cược đó được Công ty chấp nhận và ghi lại theo điều khoản trên. Lần đặt cược được coi là đã hoàn tất khi máy chủ quản lý hoạt động đánh bạc của Công ty đặt tại khu vực nằm trong phạm vi quyền hạn chấp nhận và ghi lại, đồng thời Khách hàng được thông báo về toàn bộ việc chấp nhận và ghi lại đã nói ở trên theo các điều khoản và điều kiện này.

🌊 4.2 Khi Khách hàng đặt cược thành công trên Trang web, họ sẽ nhận được thông báo điện tử (gọi là thông báo), xác nhận rằng Công ty đã chấp nhận và ghi lại lần đặt cược đó.

♔ 4.3 Lần đặt cược sẽ bị coi là không có giá trị nếu không được truyền đi đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các trường hợp khi quá trình truyền đặt cược bị đứt đoạn hoặc bị gián đoạn do vấn đề kỹ thuật.

🐽 4.4 Khách hàng không được phép huỷ hoặc thay đổi các lần đặt cược của mình một khi các lần đặt cược này đã được đặt và được Công ty chấp nhận và ghi lại, Công ty không có nghĩa vụ huỷ các lần đặt cược đã đặt, chấp nhận và ghi lại hợp lệ theo các điều khoản và điều kiện này. Nếu Khách hàng huỷ đặt cược trước khi xác nhận, Khách hàng nên kiểm tra danh sách đặt cược (có sẵn trong thanh menu người dùng của Trang web) để bảo đảm chưa đặt cược. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc đặt cược, Khách hàng nên thông báo cho Công ty trước khi hoàn tất chấp nhận các lần đặt cược đó và/hoặc trước khi trường hợp đặt cược xảy ra. Công ty sẽ điều tra và giải quyết các tranh chấp này phù hợp theo quyết định hợp lý và duy nhất của Công ty.

🃏4.5 Toàn bộ các giao dịch điện tử sẽ được Công ty ghi lại vì quyền lợi của Khách hàng và của Công ty. Khi xảy ra tranh chấp mà ban quản lý của Công ty không thể giải quyết được, các bản ghi âm có liên quan sẽ được sử dụng làm bằng chứng trong cuộc tranh chấp đó. Khách hàng và Công ty đồng ý rằng những bản ghi này sẽ là tài liệu cơ bản trong việc giải quyết các tranh chấp kiểu này là đúng sự thực và chính xác và được dùng làm nguồn viện dẫn cuối cùng để giải quyết tranh chấp.

♐4.6 Công ty có quyền tạm ngưng hoặc cấm đặt cược thêm trên một thị trường tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách hàng theo quyết định riêng của Công ty, và sau khi thị trường bị tạm ngưng hoặc quyền truy cập vào thị trường bị cấm, bất kỳ lần đặt cược nào của Khách hàng do cố gắng nhập vào cũng sẽ bị từ chối.

ꦺ4.7 Công ty có toàn quyền từ chối bất kỳ lần đặt cược nào hoặc một phần của lần đặt cược bất kỳ mà không cần đưa ra giải thích cho Khách hàng và/hoặc tạm ngưng hoặc đóng tài khoản bất cứ lúc nào đối với tài khoản gây ra thiệt hại hoặc mất mát cho Khách hàng hoặc cho Công ty theo bất kỳ hình thức nào; hoặc trong thời gian điều tra vi phạm các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc hoặc chính sách bảo mật; nếu Công ty đã xác nhận có sự vi phạm các điều khoản và điều kiện này hoặc nếu có sự phàn nàn của Khách hàng.

𓂃4.8 Công ty không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào do lỗi thiết bị hoặc lỗi viễn thông ngăn cản đặt cược, chấp nhận đặt cược, ghi lại đặt cược hoặc thông báo đặt cược hợp lệ.

ꦅ4.9 Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào được coi là hoặc được chứng minh là do hoặc gây nên bởi Trang web hoặc nội dung của trang web, bao gồm (không giới hạn) việc trì hoãn hoặc gián đoạn hoạt động hoặc lỗi đường truyền, lỗi liên lạc, việc sử dụng hoặc lạm dụng Trang web hoặc nội dung của trang web của bất kỳ người nào, hoặc bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót nào trong nội dung có liên quan.

4.10 Các lần đặt cược sẽ được chấp nhận cho đến thời hạn cuối cùng đã thông báo (gọi là ” hạn chót ” ), đối với mọi trường hợp định sẵn, hạn chót này được xem là phần kết hợp làm tham chiếu vào các điều khoản và điều kiện và do Khách hàng chấp nhận. Nếu sau hạn chót, đặt cược vẫn được chấp nhận do tình cờ thì lần đặt cược đó sẽ bị coi là không có giá trị và Công ty có quyền làm mất hiệu lực lần đặt cược kiểu này.

🍃 4.11 Các lần đặt cược bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Khách hàng sẽ không hợp lệ cho đến khi Công ty (hoặc Công ty Giải pháp Thanh toán Uỷ quyền) đã nhận được thanh toán đầy đủ trước khi bất kỳ lần đặt cược nào của Khách hàng bắt đầu, và luôn tuân theo Điều 4.1 ở trên. Trong trường hợp thanh toán này chưa đến trước khi Khách hàng bắt đầu đặt cược thì lần đặt cược đó tự động bị coi là không có giá trị nếu Khách hàng đã đặt cược với Công ty.

ဣ4.12 Tài khoản của Khách hàng phải có số dư dương được ghi trong số tiền đặt cược phụ trội để Khách hàng có thể đặt cược. Nếu không, các lần đặt cược sẽ không thực hiện được.

ꦚ4.13 Toàn bộ mức giá đặt cược/dòng được hiển thị trên Trang web đều phải chịu biến thiên nhưng sẽ được cố định vào thời điểm đặt cược, chấp nhận đặt cược và ghi lại đặt cược theo Điều 4.2 ở trên. Công ty có toàn quyền thay đổi tỷ lệ đặt cược, mức giá đặt cược hoặc bất kỳ thông tin nào về loại đặt cược, thị trường đặt cược hoặc sự kiện đặt cược tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng theo quyết địnhriêng của Công ty. Công ty có quyền, theo quyết định duy nhất của mình, làm mất hiệu lực hoặc từ chối bất kỳ lần đặt cược giả mạo nào tại mọi thời điểm hoặc điều chỉnh mọi sai sót trong tỷ lệ đặt cược, mức giá đặt cược hoặc bất kỳ thông tin nào về loại đặt cược, thị trường hoặc sự kiện vào mọi thời điểm tại vị trí hiển thị do sai sót, bỏ sót hoặc nhầm lẫn gây nên. Công ty sẽ đưa thông báo lên Trang web về những sự kiện kiểu này.

🔯4.14 Số tiền đặt cược tối đa mà Khách hàng có thể đặt vào thị trường hoặc sự kiện bất kỳ thay đổi tuỳ theo loại đặt cược riêng và phải chịu mọi thay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng của Công ty.

4.15 Tất cả khách hàng đặt kèo cược ” Double Chance ” và ” FT1X2-1H.1X2 ” sẽ không được nhận Commisison của mã cược đó.

🧸4.16 Casino889 hủy mọi kết quả thắng cược tất cả các trận thể thao, trong giải quốc nội Việt Nam và Malayxia .Quý khách muốn cược những trấn đấu trên vui lòng thông báo trước đến Cty. Nếu không thông báo, kết quả thắng sẽ được vô hiệu hóa (không tính).

4.17 Giải đấu U22 khu vực ĐÔNG NAM Á Ibet889 chỉ chấp nhận vé cược max tối đa không quá 500 triệu ( Năm trăm triệu đồng chẵn ). Tất cả các vé cược lớn hơn cty có quyền hủy bỏ, vô hiệu hóa (không tính).
ꦯ Đối với những trận đấu của đội tuyển Lào và Campuchia chỉ chấp nhận vé cược max tối đa không quá 100 triệu ( Một trăm triệu đồng chẵn ).

𒐪4.18. Tất cả khách hàng đặt Ngược Kèo, Tỷ lệ dưới giá (-0,4 => 0,4), Thể Thao Ảo ( SABA ), Vé cược nhanh dưới 4s => Hệ thống chỉ áp dụng Com x 1

5. Điều lệ chuyển và rút tiền

5.1 Quy định về chuyển tiền – Đối với khách hàng là thành viên: Nạp tối thiểu 100.000 VND (Một trăm nghàn đồng) đối với mạng Xoso889 Nạp tối thiểu 200.000vnd đối với các mạng  khác bong88ꦫ, sbobet, 332bet, ibet888 – Công ty sẽ áp dụng chinh sách riêng đối với khách hàng Đại lý.

꧟5.2 Quy định về rút tiền: – Đối với khách hàng là thành viên: Rút tối thiểu 200.000 VND (hai trăm ngàn đồng)/lần ,môt ngày rút tối đa 1 lần Rút tối đa 2.000.000.000VND ( 2 Tỉ VND)/ngày,nếu khách hàng muốn rút nhiều hơn, Công ty sẽ chuyển tiền cho bạn trước 16h chiều ngày hôm sau. Rút tiền tại Ibet889 khách hàng không mất phí. Trước khi rút tiền bạn phải đặt cươc số tiền tối thiểu. Đối với khách hàng Đại lý Công ty sẽ áp dụng chính sách riêng. Quý khách rút tiền thắng cược trước 11h (Khi nào ngừng đặt cược) thì sẽ được thực hiện nhanh nhất. Thời gian từ 11 đến 14h hàng ngày hệ thống tranfer nên mọi giao dịch nạp, rút, đăng nhập, đặt cược, rút tiền… đều không thực hiện được và điểm số trong tài khoản của quý khách cũng không chính xác.

6. Quy tắc Ứng xử của Công ty và Giới hạn Trách nhiệm Pháp lý

♐ 6.1  Số tiền thắng cược sẽ được ghi có vào hoặc số tiền thua cược được phản ánh lại tài khoản của Khách hàng sau khi có xác nhận kết quả cuối cùng từ nguồn hợp lý, thích đáng (trong trường hợp là sự kiện thể thao thì nguồn có khả năng nhất sẽ là cơ quan quản lý thể thao)

🅰6.2 Nếu số tiền được ghi có vào hoặc được ghi nợ từ tài khoản của Khách hàng bị sai, trách nhiệm của Khách hàng là phải thông báo ngay cho Công ty về sai sót đó. Bất kỳ số tiền nào được ghi có cho Khách hàng do sai sót đó sẽ bị coi là không hợp lệ và phải được hoàn trả cho Công ty. Số tiền được ghi có vào một tài khoản do sai sót có thể sẽ không được Khách hàng sử dụng và Công ty có quyền làm mất hiệu lực mọi giao dịch (kể cả các lần đặt cược) liên quan đến số tiền này. Khách hàng đồng ý trả lại cho Công ty số tiền đã ghi có vào tài khoản do sai sót mà Khách hàng đã rút.

🌱 6.3  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót nào do con người, do lỗi kỹ thuật hoặc lỗi in ấn trong khi đăng tỷ lệ đặt cược và/hoặc điều chấp. Trong trường hợp xảy ra lỗi, Công ty có quyền, theo quyết định duy nhất của mình, làm mất hiệu lực mọi lần đặt cược giả mạo tại bất kỳ thời điểm nào hoặc điều chỉnh sai sót đó.

📖6.4  Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, trong bất kỳ trường hợp nào, theo giá trị tài sản, hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hoặc theo cách khác (hoặc bất kỳ giả định nào của luật pháp) cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào không có giới hạn dù trực tiếp, gián tiếp hoặc do bất kỳ lý do tự nhiên nào, được coi là hoặc được chứng minh là do hoặc gây nên bởi Trang web hoặc nội dung của trang web bao gồm nhưng không giới hạn, các sai sót, các điểm không chính xác hoặc sự tối nghĩa trong Trang web hoặc nội dung của trang web, các lỗi, sự cố, trì hoãn hoặc gián đoạn hoạt động hoặc lỗi đường truyền, lỗi đường liên lạc, việc sử dụng hoặc lạm dụng Trang web hoặc nội dung của trang web của bất kỳ người nào, bất kỳ sai sót hoặc bỏ sót nào trong nội dung, thiệt hại do kinh doanh thua lỗ, tổn thất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, thất thoát thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào khác về tiền bạc hay do hậu quả (ngay cả khi Công ty được Khách hàng thông báo về khả năng xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó).

𝄹 6.5 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm điều khoản và điều kiện nào do các trường hợp vượt quá kiểm soát hợp lý gây nên.

ꦛ6.6  Công ty có quyền huỷ bỏ Trang web hoặc các yếu tố của Trang web tại bất kỳ thời điểm nào và có quyền lưu giữ số tiền mà Khách hàng đã gửi thừa vào tài khoản. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng theo bất kỳ phương diện nào do kết quả của hành động này.

6.7 Để đảm bảo quyền lợi chung, đảm bảo những tiện ích của dịch vụ mà công ty đem lại cho đa số khách hàng… nên trong một số trường hợp cụ thể, đối với 1 số khách hàng, hoặc một số nhóm khách hàng, công ty sẽ áp dụng những chính sách riêng trên cơ sở nhận được sự thống nhất và hợp tác từ phía khách hàng

7. Sử dụng Trang web
💝7.1 Không giới hạn khả năng tìm kiếm các biện pháp thay thế, Công ty có thể hạn chế khả năng sử dụng Trang web của Khách hàng, tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của họ, làm mất hiệu lực mọi lần đặt cược, tước quyền hoặc giữ lại số tiền trong tài khoản của khách hàng, theo quyết định chắc chắn của công ty nếu Công ty có lý do để tin hoặc nghi ngờ rằng giao thiệp của Khách hàng với Công ty cấu thành hoạt động lừa đảo, hành động phạm pháp hoặc có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Khách hàng thừa nhận rằng nếu việc sử dụng Trang web của mình là vi phạm bất kỳ luật pháp nào của quốc gia hoặc địa phương có liên quan đến hoạt động rửa tiền hoặc gian lận, Khách hàng có thể sẽ phải chịu mất bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện với Công ty hoặc bởi Công ty và các khoản thanh toán bất kỳ đó có thể bị Công ty phong toả. Ở phạm vi luật pháp cho phép, Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng vì bất kỳ khoản thanh toán nào kiểu này cũng như không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng bất kỳ khi được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan đến Khách hàng đó cho bất kỳ cơ quan luật định nào liên quan trong những trường hợp như vậy.

๊7.2 Công ty có quyền làm mất hiệu lực bất kỳ hoặc toàn bộ các lần đặt cược được thực hiện bởi, và/hoặc giữ lại các khoản thanh toán phải trả cho bất kỳ người nào, bất kỳ nhóm người nào hoặc bất kỳ pháp nhân nào hoạt động kết hợp hoặc hoạt động với tư cách là một nghiệp đoàn nhằm đánh lừa Công ty, trong khi chờ đợi kết quả điều tra tiếp theo của các cơ quan chức năng.

🌞7.3 Ở phạm vi luật pháp cho phép, Công ty sẽ có quyền làm mất hiệu lực các lần đặt cược, giữ lại và chiếm giữ số tiền trong tài khoản của Khách hàng trong trường hợp có hoạt động gian lận hoặc rửa tiền của Khách hàng. Khách hàng đồng ý trả lại tiền cho Công ty, ban quản lý, nhân viên, cổ đông, tư vấn viên và cố vấn viên của công ty về toàn bộ mất mát và thiệt hại phải chịu do sự gian lận, hoặc tin tưởng rằng có sự gian lận và/hoặc hoạt động rửa tiền. Việc giữ lại, tước quyền và khiếu nại mất mát và thiệt hại sẽ kéo dài cho toàn bộ Khách hàng có liên quan và/hoặc Công ty tin rằng có liên quan đến các hành động phạm pháp và gian lận kiểu này. Khả năng của Công ty khi làm mất hiệu lực các lần đặt cược đáng ngờ theo quyết định của mình sẽ chỉ kéo dài đến thời hạn cuối cùng đã thông báo cho việc chấp nhận đặt cược, sau thời gian đó Công ty sẽ mất quyền quyết định trừ khi có lý do hợp lý để tin rằng lần đặt cược đáng ngờ này là gian lận, có liên quan đến hoạt động rửa tiền (như được trình bày trong điều 6 trong tài liệu này) hoặc vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

7.4 ” Hành động phạm pháp ” và/hoặc ” gian lận ” sẽ bao gồm nhưng không giới hạn đối với những nỗ lực vi phạm các điều khoản và điều kiện, quy định và quy tắc này, yêu cầu một tài khoản cho mỗi người chơi, giới hạn đặt cược, giới hạn thắng cược, phá hoại, sử dụng trái phép Thông tin Truy cập Tài khoản, hoặc tài khoản của bên thứ ba, những nỗ lực để đánh lừa hoặc vượt qua cơ chế bảo mật hiện có trên Trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của Công ty, đặt cược bằng phần mềm, chuyển tiền trái luật, cố ý hoặc chủ tâm từ tài khoản của bên thứ ba hoặc các quỹ không sở hữu hợp pháp, bất kỳ hành động hoặc bỏ sót nào thông qua việc sử dụng Trang web, sử dụng các dịch vụ của Công ty gây tổn hại cho Công ty hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào, Thông tin Cá nhân không đúng sự thật, “phá giá tiền”, chuyển tiền trong đặt cược thể thao và bất kỳ hành động và/hoặc bỏ sót mà Công ty có lý do coi là hành động gian lận và/hoặc hành động phạm pháp.

7.5 Công ty có quyền từ chối hoặc đình chỉ mà không báo trước bất kỳ khách hàng đang bị nghi ngờ gian lận, hack , tấn công , hoặc gây tổn hại hoạt động bình thường của Công ty (bao gồm cả các dịch vụ cá cược Internet ) . Bất kỳ ” cược bất thường ” sẽ bị hủy mà không báo trước, truy hồi toàn bộ số tiền còn lại trong tài khoản ” . Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc ” ứng dụng phần mềm ” đặt cược bị nghiêm cấm. Công ty sẽ có biện pháp để ngăn chặn và phát hiện các chương trình được sử dụng để kích hoạt trí tuệ nhân tạo để sử dụng các dịch vụ Internet cược .

8. Quy tắc chung và Quy tắc cụ thể cho sự kiện
8.1 Đối với Online Casino, các điều khoản sau sẽ chi phối: 8.1.1 “Online Casino” có nghĩa là hệ thống đánh bạc trên internet của Công ty trên Trang web và các dịch vụ và hoạt động đánh bạc có liên quan được cung cấp và liệt kê tại bdsbecamex.com, bao gồm nhưng không giới hạn, sòng bạc trực tuyến và/hoặc phòng bin-gô trực tuyến và/hoặc phòng chơi bài xì phé trực tuyến và/hoặc trò đánh bạc góp tiền đang diễn ra và/hoặc các trò đánh bạc khác, nếu có. “Phần mềm” có nghĩa là phần mềm được cấp phép cho Công ty, bao gồm mọi chương trình hoặc tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác có nguồn gốc từ đó; những nội dung này yêu cầu tải xuống (nếu có), truy cập hoặc sử dụng bởi Khách hàng từ Trang web để cho phép Khách hàng tham gia vào Online Casino;

💧8.1.2 Công ty, thông qua văn bản này, cấp cho Khách hàng quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng để sử dụng Phần mềm phục vụ mục đích chơi trong Online Casino và các trò đánh bạc trực tuyến khác theo các quy định sau:

8.1.2.1 Khách hàng Không được Phép cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị nối mạng khác hoặc thực hiện các biện pháp khác để cung cấp Phần mềm dưới bất kỳ hình thức bảng tin, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa, hoặc qua mạng cho bất kỳ người nào khác, tái cấp phép, chuyển nhượng, cho thuê, cho vay, chuyển giao hoặc sao chép (trừ khi được quy định rõ ràng ở mục khác trong thoả thuận này) giấy phép để sử dụng Phần mềm hoặc tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm dịch, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, phân tách, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên hoặc nói cách là sửa đổi Phần mềm, sao chép hoặc dịch bất kỳ tài liệu người dùng nào được cung cấp ‘trực tuyến’ hoặc ở định dạng điện tử, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, phân tách, sửa đổi, thích ứng, dịch, nỗ lực khám phá mã nguồn của Phần mềm hoặc để tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm ,vào, truy cập hoặc nỗ lực vào hoặc truy cập hoặc nói cách khác vượt qua hệ thống an ninh của chúng tôi hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn, rô bốt và các thiết bị tương tự) vào Online Casino hoặc Trang web hoặc nỗ lực thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Phần mềm và/hoặc các tính năng hoặc thành phần của phần mềm

8.1.2.2 Khách hàng không sở hữu Phần mềm. Phần mềm thuộc sở hữu và là tài sản duy nhất của người cấp phép, Playtech Software Limited, công ty cung cấp phần mềm bên thứ ba (‘Nhà Cung cấp Phần mềm’). Phần mềm và các tài liệu đi kèm được cấp phép cho Công ty là các sản phẩm được đăng ký độc quyền của Nhà Cung cấp Phần mềm và được luật bản quyền bảo hộ trên toàn thế giới. Việc sử dụng Phần mềm của Khách hàng không cấp cho Khách hàng quyền sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm. Thoả thuận này chỉ áp dụng đối với việc cấp phép sử dụng Phần mềm.

🧸8.1.2.3 Phần mềm được cung cấp như nguyên trạng không có bất kỲ đảm bảo, điều kiện, cam đoan hoặc phát biểu nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý, mang tính bắt buộc của pháp luật hoặc khác. Chúng tôi, thông qua văn bản này, loại trừ tất cả các điều khoản, điều kiện, đảm bảo mang tính ngụ ý (bao gồm bất kỲ khả năng có thể bán được, chất lượng thoả mãn và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể). Chúng tôi không đẩm bảo rằng phần mềm sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn.

ಞ8.1.2.4 Công ty không đảm bảo rằng phần mềm sẽ không xâm phạm hoặc hoạt động của phầm mềm sẽ không có lỗi hoặc bị gián đoạn hoặc mọi khiếm khuyết trong phần mềm sẽ được sửa hoặc phần mềm hoặc máy chủ không nhiễm vi-rút. Trường hợp có lỗi trong truyền thông hoặc lỗi hệ thống liên quan đến việc xử lý các tài khoản hoặc các tính năng hoặc thành phần khác của phần mềm, công ty cũng như nhà cung cấp phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về mọi chi phí tổn thất hoặc khiếu nại do những lỗi đó. Công ty tiếp tục bảo lưu quyền, nếu xảy ra các lỗi như vậy, xoá bỏ tất cả các trò đánh bạc có liên quan khỏi phần mềm và trang web và thực hiện các biện pháp khác để khắc phục lỗi.

🍬 8.1.2.5 Khách hàng thông qua văn bản này xác nhận rằng cách thức Khách hàng sử dụng Phần mềm không nằm trong khả năng kiểm soát của Công ty. Khàng hàng tự chịu rủi ro khi tải xuống và sử dụng Phần mềm và trong mọi trường hợp Công ty không chịu trách nhiệm đối với Khách hàng về bất kỳ thiệt hại hoặc thua lỗ trực tiếp, do hậu quả, do sự cố hoặc đặc biệt nào thuộc mọi hình thức (trừ chấn thương cá nhân hoặc tử vong do sự cẩu thả từ phía chúng tôi).

🐲8.1.2.6 Phần mềm có thể bao gồm thông tin bí mật được coi là bí mật và có giá trị đối với Nhà Cung cấp Phần mềm và/hoặc Công ty. Khách hàng không được sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật đó theo các điều khoản của thoả thuận này.

🌜8.1.3 Khách hàng đảm bảo rằng khách hàng sẽ đọc Thoả thuận Giấy phép Người dùng Cuối thuộc Phần mềm và sẽ chỉ sử dụng Phần mềm nếu khách hàng đã hiểu và đồng ý vô điều kiện và không thể huỷ bỏ với các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận Giấy phép Người dùng Cuối và rằng khách hàng đảm bảo sẽ tiếp tục truy cập và sử dụng Online Casino chỉ với điều kiện nếu khách hàng đồng ý với các sửa đổi và cập nhật của Thoả thuận Giấy phép Người dùng Cuối.

🐎8.1.4 Khách hàng đồng ý thanh toán toàn bộ bất kỳ hoặc tất cả khoản thanh toán còn nợ chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến việc sử dụng Online Casino. Khách hàng đồng ý thêm rằng khách hàng sẽ không thực hiện bất kỳ hành động trả lại tiền và/hoặc từ bỏ hoặc huỷ hoặc nói cách khác đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán đã đến hạn và trong trường hợp đó, Khách hàng hoàn lại và bồi thường cho Công ty các khoản thanh toán chưa trả bao gồm phí tổn mà Công ty phải chịu trong quá trình thu thanh toán của Khách hàng.

ꦅ8.1.5 Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến tiền đặt cược hoặc tiền thắng cược, quyết định của Công ty sẽ là cuối cùng và có tính ràng buộc.

🍌8.1.6 Công ty bảo lưu quyền giữ lại hợp lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng cược cho đến khi danh tính của người thắng được xác minh theo sự thoả mãn của chúng tôi để đảm bảo rằng việc thanh toán số tiền thắng cược được chuyển cho đúng người. Vì mục đích này, Công ty bảo lưu hơn nữa quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu Khách hàng cung cấp cho Công ty ID được công chứng hoặc bất kỳ ID được xác minh tương ứng theo luật hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

♎8.1.7 Trong trường hợp Công ty nghi ngờ thấy gian lận hoặc hành vi gian lận về phía Khách hàng hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào của Khách hàng bị trả lại, Công ty có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng cược còn nợ Khách hàng và nếu cần, thu lại theo quy định của pháp luật bất kỳ khoản thanh toán mà Khách hàng sở hữu. Nếu chơi trong các trò đánh bạc trực tiếp và trong trường hợp đếm bài bị nghi ngờ, Công ty bảo lưu hơn nữa quyền giữ lại bất kỳ số tiền rút từ tài khoản Khách hàng vượt quá số tiền gửi ban đầu của Khách hàng.

♈8.1.8 Công ty bảo lưu quyền giữ lại hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán hoặc tiền thắng cược hoặc sửa đổi bất kỳ chính sách trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng một trong các mục sau: (i) tiền thưởng; (ii) chương trình khuyến mãi khác; hoặc (iii) chính sách hoặc quy tắc cụ thể được xác định theo trận đấu hiện tại hoặc trận đấu mới.

ღ8.1.9 Đối với các trò đánh bạc góp tiền đang diễn ra, vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện về đặt cược các trò đánh bạc góp tiền đang diễn ra trong Quy tắc và Quy định chung về đặt cược.

꧙8.1.10 Tất cả những tài khoản lợi dụng kẽ hở công ty để trục lợi đều có thể bi xem xét truy hồi toàn bộ số tiền bất hợp pháp này.

ĐIỀU LUẬT BÓNG ĐÁ

1 1. CƯỢC FT 1X2
ꦫ1X2 có nghĩa là vào bất kỳ một trong ba kết quả có khả năng thắng trong một sự kiện. 1 dùng để chỉ nhóm được đặt tên đầu tiên (thường là đội chủ nhà); X đề cập đến trận đấu có kết quả hòa hoặc bất phân thắng bại; 2 dùng để chỉ nhóm được đặt tên thứ hai (thường là đội khách).
2 2. TỶ SỐ CHÍNH XÁC (CORRECT SCORE)

ꦚLà cược dự đoán tỷ số cuối cùng tại thời điểm kết thúc toàn thời gian trận đấu..

𒐪 chính xác để thắng “5-0 trở lên” (hoặc 0-5 trở lên) là đội đã chọn phải giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn thắng hoặc nhiều hơn.

Ví dụ:

ܫKết quả cho 0-5 trở lên – 5:1, 6:2 và v…v… ( Thua) / 5:0, 6:1 và v..v.. ( Thắng)

𝐆Kết quả cho 5-0 trở lên – 1:5, 2:6 và v…v… ( Thua) / 0:5, 1:6 và v..v.. ( Thắng)

3 PHẠT GÓC (CORNERS)

  • Một quả trong không được tính cho đến khi nó đã thực sự được tiến hành
  • Số quả Phạt góc (Number of Corners)
    • Chấp (handicap)
      • Cược chấp có nghĩa là cược vào đội nào có được nhiều quả phạt góc nhất trong một trận đấu bao gồm của bất kỳ chấp nào
     • Nếu một trận đấu bị hủy bỏ thì tất cả cược sẽ bị hủy
   • Trên/Dưới (Over/Under)
     • Cược trên dưới là cược về tổng số các quả Phạt góc được thực hiện bởi cả hai đội trong một trận đấu
     • Nếu tổng quả phạt góc cao hơn tỉ lệ Trên/Dưới đưa ra, kết quả thắng là Trên; Nếu tổng quả phạt góc thấp hơn tỉ lệ Trên/Dưới đưa ra, kết quả thắng là Dưới
    • ếu một trận đấu bị hủy bỏ thì tất cả cược sẽ bị hủy
  • Quả Phạt Góc đầu tiên (First Corner)
    • Là cược vào đội nào được hưởng phạt góc đầu tiên trong một trận đấu
   • Nếu trận đấu bị hủy/dừng sau khi quả phạt góc đầu tiên được thực hiện thì tất cả các cược vẫn được xem là có hiệu lực. Nếu trận đấu bị hủy/dừng trước khi quả phạt góc đầu tiên được thực hiện thì tất cả các cược sẽ bị hủy b
  • Quả Phạt Góc cuối cùng (Last Corner)
    • Là cược vào đội nào được hưởng phạt góc cuối cùng trong một trận đấu
   • Nếu một trận đấu bị hủy bỏ thì tất cả cược sẽ bị hủy
 • Quả phạt góc kế tiếp (Next Corner)
   • Là cược vào đội nào sẽ có được quả phạt góc kế tiếp trong trận đấu
  • Cược sẽ được công nhận Hợp Lệ nếu quả phạt góc được chỉ định (dù có thể không thực hiện được sau đó)

bóng đá hôm nay tỷ số cá cược tỷ số cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá độ bóng đá hôm nay kèo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay tỷ lệ cá cược kèo bóng đá hôm nay tỉ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược trực tiếp bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo trực tiếp bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo trực tuyến bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo các trận đấu hôm nay tỷ lệ cá cược các trận đấu hôm nay tỷ lệ các trận đấu hôm nay tỷ lệ kèo bóng đá nhà cái hôm nay xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay soi kèo bd hôm nay tỷ lệ kèo bd hôm nay kèo cá cược nhà cái hôm nay soi kèo hôm nay ty le kèo hôm nay tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tỷ lệ cược kèo nhà cái hôm nay kèo nhà cái kèo nhà cái hôm nay nha keo cai hom nay nhà cái hôm nay kèo nhà cái hôm nay nhận định kèo nhà cái hôm nay kèo nhà cái hôm quả soi kèo nhà cái 188bet 188bet casino kèo nhà cái 2.net soi kèo bóng đá 24h soi kèo 24 kèo nhà cái 24/7 soi kèo 24h ty le keo 388 789bet casino soi kèo bóng đá nhà cái 88 88 kèo nhà cái kèo bóng đá nhà cái 88 kèo nhà cái bóng đá 88 tỷ lệ kèo bóng 88 nha cai bong 88.net keo nha cai 88.net keo nha cai b88 bd tl keo nha cai bd wap ty le keo bd truc tiep keo nha cai bd soi keo nhan dinh bd ty le soi keo truc tiep hom nay bd ty le nha cai bd ty le ca cuoc keo nha cai bdtt kèo nhà cái bd truc tuyen keo nha cai bet168 kèo nhà cái euro bet168 kèo nhà cái việt nam bet169 kèo nhà cái bet188 casino bet68 kèo nhà cái bet69 kèo nhà cái bet88 kèo nhà cái bet88 soi kèo bet888 kèo nhà cái bet88 nhà cái bet88 keo nha cai ty le keo bet88 bong888 keo nha cai bong88 ty le keo ty le keo bong88 ty le keo truc tuyen bong88 nhà cái ku casino kèo nhà cái livescore kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá cá cược bóng đá nhà cái ca ku casino f88 kèo nhà cái f888 nhà cái keo nha cai f88 fb88 kèo nhà cái fun88 nhà cái trực tuyến số 1 châu á kèo nhà cái ibet888 ty le keo ibet keonhacai tỷ lệ cá cược kqbd kèo nhà cái kqbd keo ca cuoc kqbd keo nha cai 2 ku casino ca cuoc ku casino kubet9.net ku casino đăng nhập ku casino lấy mã ku casino trang chu ku casino biz ku trò chơi casino ku casino pro ku casino online kubet ku casino đăng ký sàn giao dịch ku casino ty le.keo nha cai kèo nhà cái m88 m88 kèo nhà cái kèo cá cuoc m88 trang cá cược m88 m88 nhà cái cá cược hàng đầu châu á m88 cá cược trực tuyến kèo nhà cái bóng đá m88 cá cược bóng đá m88 m88bet kèo nhà cái ty le keo m88bet m88bet keo nha cai m88mi main casino nha cai m88 keo nha cai m88 m88 keo nha cai m88keo nha cai ty le keo m88 m88 ty le keo nhan dinh soi keo bong da hom nay đá gà trực tiếp casino thomo tl bd kèo nhà cái tl kèo nhà cái tlbd keo nha cai bong da tl keo nha cai ty lê keo bong da truc tuyên tructiep bong da keo nha cai tructiepbongda kèo nhà cái ttbd kèo nhà cái ttbd keo nha cai tt keo nha cai soi kèo vn88 kèo nhà cái vn88 vn88 kèo nhà cái keo nha cai vn88 bóng đá wap kèo nhà cái xbdtt keo nha cai ty le keo ma cao ket qua keo nha cai keo nha cai đem nay bongdaso ty le keo nha cai truc tiêp keo nha cai truc tiep keo nha cai truc tiep bong da ngon keo nha cai soi kèo miền bắc cá cược tỷ số bảng cá cược tỷ số so sánh kèo nhà cái soi kèo trận đấu nhà kèo cái ty lê cá cược nhà cái cá cược bóng đá cá cược nhà cái nhà cái bet88 nhà cái f88 nhà cái ibet888 nhà cái fb88 k kèo nhà cái kèo nhà cái tỷ số lịch bóng đá kèo nhà cái kèo nhà cái cá cược kèo nhà cái tỷ số bóng đá kèo trực tiếp nhà cái tỷ số bóng đá kèo nhà cái kết quả bóng đá kèo nhà cái cá cược bóng đá kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bóng đá kèo nhà cái dữ liệu bóng đá số nhà cái liên kết kèo nhà cái trang kèo nhà cái nhà kèo nhà cái nhà cái soi kèo chuyên gia soi kèo xem tỷ lệ cá cược nhà cái xem tỷ lệ kèo hôm nay xem tỷ lệ cá cược hôm nay soi kèo hom nay xem tỷ lệ kèo trực tiếp xem tỷ số cá cược xem tỷ lệ cá cược kèo nhà cái xem tỷ lệ cá cược bóng đá bóng đá online kèo nhà cái tỷ số bóng đá trực tuyến kèo nhà cái soi kèo bóng đá hôm nay chính xác nhất kèo cá cược tỷ số tilebongda keo nha cai kèo nhà cái 1 chấm tivi kèo nhà cái tivi kèo nhà cái 1 tv tỷ lệ kèo nhà cái tv kèo nhà cái tv kèo nhà cái bóng đá tv tỷ lệ kèo bóng đá tv soi kèo bóng đá tv đá gà trường casino đá gà campuchia casino casino 789 bet casino sv388 đá gà tre casino đá gà casino đá gà cựa sắt casino đá gà trên casino đá gà casino 369 đá gà casino 67 kèo nhà cái k+1 gà đá casino kèo nhà cái bet 88 kèo nhà cái 88 đá gà trực tiếp ở casino đá gà trực tiếp trên casino kèo cái nhà ra kèo nhà cái soi kèo nhà cái 88 kèo cá cược nhà cái keo nha cai bet ti le ca cược cá cược kèo nhà cái ty le kèo nhà cái ti lê ca cược ky tu dac bet keo nha cai bet 69 keo bong da bet 69 bet 69 keo nha cai bet keo nha cai kèo nhà cái xem trực tiếp xoilac keo nhà cài ti le keo nhà cai keo nhà cái vn ty le keo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái bet88 bảng tỷ số kèo nhà cái kèo nhà cái bet69 kèo nhà cái bet888 tỷ lệ kèo cá cược nhà cái tỷ lệ cá cược nhà cái kèo nhà cái tỷ lệ cược tỷ số cá cược nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái 1 tỷ lệ kèo nhà cái 2 tỷ lệ kèo nhà cái 88 nhà cái ra kèo kèo nhà cái còn kèo nhà cái chấp bao nhiêu kèo nhà cái xôi lạc nhà cái chấm net xôi lạc kèo nhà cái kèo nhà cái f88 kèo nhà cái hom.nay kèo nhà cái tv1 kèo nhà cái đá banh cái đặt kèo nhà cái chất kèo nhà cái kèo nhà cái vin kèo nhà cái k keèo nhà cái ti le kèo nhà cai kèo kèo nhà cái kèo nhà cái men kèo banh nhà cái kèo nhà cái nét kèo nhà nhà cái kèo nhà cái 168 kèo nhà cái 247 kèo nhà cái 388 kèo nhà cái 69 kèo nhà cái 888 kèo nhà cái bắt tỉ số kèo nhà cái số 1 kèo nhà cái ty le kèo nhà cái bóng 88 kèo nhà cái 88 việt nam kèo nhà cái xoilac tỷ số nhà cái kèo tỷ số nhà cái keo nhà cái .net bóng đá keo nhà cái tỷ lệ cá cược keo nhà cái ti le ca cuoc nha cai nhà cái ra kèo hôm nay kèo tỷ lệ nhà cái tỷ số kèo nhà cái tỷ lệ kèo kèo nhà cái tỷ lệ cược nhà cái tỷ lệ cược kèo nhà cái tỷ lê kèo nhà cái tỉ lệ cược kèo nhà cái tie lệ kèo nhà cái tỷ lệ kèo nhà cái keonhacai soi kèo tỷ lệ nhà cái tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái bóng kèo nhà cái kèo bóng nhà cái kèo nhà cái đưa ra cá cược nhà cái kèo nhà cái 1 chấm net kèo nhà cái bet188 viet nam kèo nhà cái bet88 soi kèo nhà cái m88 kèo nhà cái v88 kèo nhà cái vn kèo nhà cái số một kèo nhà cái chấm net kèo nhà cái trận vn kèo nhà cái tỷ lệ cá cược ma cao kèo nhà cái k + kèo nhà cái k cộng kèo chính nhà cái bóng đá nhà cái 88 tỷ số bóng đá nhà cái kèo đá banh nhà cái keo bóng đá nhà cái kết quả bóng đá nhà cái tỷ lệ kèo bóng đá nhà cái tỷ lệ bóng đá nhà cái tỷ lệ kèo bóng đá kèo nhà cái soi kèo bóng đá nhà cái kèo bóng đá nhà cái tỷ lệ cá cược bóng đá nhà cái bong 888 keo nha cai tỷ lệ ca cược tỷ lệ kèo cái ti lệ ca cược tỷ lệ cược tỷ số tỷ lệ kèo 388 tỷ lệ cá cược 88 tỷ lệ kèo 88 tỉ lệ cá cược bđ tỷ lệ kèo bet88 tỷ lệ kèo m88 tỷ lệ kèo tỷ lệ kèo bảng tỷ lệ kèo kèo nhà cái tỷ lệ soi kèo tỷ lệ tỷ lệ cá cược kèo tỷ lệ cá cược tỷ số bong da ty le keo nha cai nhận định keo nha cai kèo nhà cái giải mã nhận định giải mã kèo nhà cái tỷ lệ kèo bóng tỷ lệ cược bóng tỷ lệ cá cược bóng lịch thi đấu và tỷ lệ cá cược nhà cái sunwin xóa kèo nhà cái trực tiếp bóng đá kèo nhà cái xôi lạc trực tiếp bóng đá kèo nhà cái chấm net trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 888 kèo nhà cái world cup kèo cá cược bóng đá thế giới tỷ lệ cá cược bóng đá thế giới tỷ le keo nha cai tỉ le keo nha cai soi keo xo so hom nay tylebongda keo nha cai tylebongda kèo nhà cái xem bóng đá trực tuyến trực tiếp kèo nhà cái xem bong đá trực tuyến kèo nhà cái xem bóng đá trực tuyến kèo nhà cái bet 168 kèo nhà cái bet 168 xem kèo bet 365 mobile bet 69 kèo nhà cái bet 69 tỷ lệ cá cược bet 69 truc tiep bet 69 tỷ lệ cá cược nhà cái bet 69 kèo bóng đá keo nha cai bet 88 kèo cá cược 88 ty le ca cuoc bet88 soi kèo bet88 keo nha cai bet88 ty le bet88 bảng tỷ số cá cược soi kèo nhà cái bet88 ty le ca cươc keo cá cược kết quả cá cược cá cược tỷ số bóng đá hôm nay link vao bet 188 link bet 188 tỷ lệ đặt cược tỷ le cá cược nhận định soi kèo ty lệ cá cược tỷ lệ kèo ibet tỷ lệ kèo cá cược tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá độ tỉ lệ cá cươc tỷ số cá cược soi kèo cá cược tỉ lệ cược nha cái tỷ lê cá cươc tỷ lệ cá cược 365 tỷ lệ cá cược 888 tỷ lệ cá cược m88 bảng tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược tỷ số bóng đá hôm nay soi kèo nha cai bet 88 trang cá cược fb88 ti le cá cược soi kèo dự đoán tỷ lệ bóng đá cá cược đá gà casino thomo ty le kèo trực tuyến đá gà trực tuyến casino đá gà casino trực tuyến ty le soi keo truc tiep ty le soi keo bong da truc tuyen ty le soi keo truc tuyen tải sunwin casino kèo nhà cái 888 trực tiếp đá gà trực tiếp casino đá gà trực tiếp casino 67 đá gà trực tiếp casino campuchia tỷ lệ kèo trưc tiếp tỷ lệ kèo trực tiếp trực tiếp tỷ lệ cá cược soi kèo trưc tiếp kèo nhà cái xem trực tiếp soi kèo trực tiếp kèo cá cược trực tiếp truc tiep bong đá kèo nhà cái tỷ lệ cá cược trực tiếp tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp truc tiep bóng đá kèo nhà cái nhà cái bóng đá trực tiếp trực tiếp bóng đá keo nhà cái kèo tỷ lệ bóng đá trực tiếp tỷ lệ soi kèo bóng đá trực tiếp tỷ lệ kèo bóng đá trực tiếp cá cược bóng đá trực tiếp trưc tiếp bóng đá kèo nhà cái trực tiếp bóng đá soi kèo soi kèo bóng đá trực tiếp trực bóng đá kèo nhà cái truc tiêp bóng đá kèo nhà cái tỷ lệ cá cược bóng đá trực tiếp trực tiếp bóng đá kèo nhà cái tiếng việt trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trực tiếp bóng đá kèo nhà cái 789 trực tiếp bóng đá trực tuyến kèo nhà cái soi kẻo nhà cái nhà cái lucky88 soi keo nha cai soi keo ty so bong da soi keo ca cuoc soi keo ca cuoc bong da soi keo nha cai truc tiep cá cược châu á soi kèo châu á kèo nhà cái châu á tỷ lệ cược châu á tỷ lệ kèo châu á tỷ lệ cá cược kèo châu á cá cược kèo châu á kèo cá cược châu á tỷ lệ cá cược châu á tỉ lệ cá cược châu á kèo nhà cái bóng đá châu á tỷ lệ bóng đá châu a tỷ lệ kèo bóng đá châu á soi kèo bóng đá châu á mobile bet 365 kèo nhà cái trực tiếp bóng đá ngoại hạng anh xem bóng đá trực tuyến keo nhà cái xem bd truc tiep keo nha cai trực tiếp bóng đá nhà cái xôi lạc đá banh trực tiếp kèo nhà cái kèo nhà cái trực tiếp bóng đá xôi lạc kèo nhà cái việt nam hôm nay kèo nhà cái việt nam 88 ku casino vn kèo nhà cái việt nam vietnam bet kèo nhà cái tiếng việt kèo nhà cái trận việt nam ty le keo vn tỷ lệ kèo việt nam kèo nhà cái bình luận tiếng việt tỷ lệ cá cược việt nam kèo nhà cái bóng đá việt nam tỷ lệ kèo bóng đá việt nam cá cược bóng đá việt nam tỷ lệ cá cược bóng đá việt nam đá gà bên casino đá gà ở casino đá gà trực tiếp bên casino xem bóng đá trực tuyến trên kèo nhà cái xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cái xôi lạc ty le keo bd truc tuyen nhà cái trực tuyến trực tuyến bóng đá nhà cái xem tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến kèo nhà cái truc tuyen kèo nhà cái trực tuyến kèo nhà cái online trực tuyến kèo nhà cái soi kèo nhà cái trực tuyến xem bong da trực tuyến keo nha cai xem tỷ lệ kèo trực tuyến xem bongs đá trực tuyến kèo nhà cái kèo nhà cái xem bóng đá trực tuyến xem bóng đá trực tuyến keo nhà cai xem tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến truc tuyen keo nha cai ty le keo bong da truc tuyen ty le keo trực tuyến soi keo trực tuyến soi keo truc tuyến soi keo online tỷ lệ kèo truc tuyen tỷ lệ kèo online tỷ lệ cược trực tuyến tỷ lệ kèo trực tuyến soi kèo trực tuyến soi kèo online soi kèo trưc tuyến kèo cá cược trực tuyến soi kèo trực tuyến kèo nhà cái tỷ lệ cá cược trực tuyến tỷ lệ cá cược online tỷ lệ cá cược trưc tuyến tỉ lệ cá cược trực tuyến tỷ lệ kèo cá cược trực tuyến trực tuyến bóng đá kèo nhà cái bóng đá trực tuyến kèo nhà cái 88 kèo nhà cái bóng đá ngoại tuyến bóng đá trực tuyến kèo nhà cái chấm net tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến tỷ le kèo bóng đá trực tuyến tỷ lệ cược bóng đá trực tuyến tỷ lệ bóng đá trực tuyến kèo nhà cái soi kèo trực tuyến bóng đá soi kèo bóng đá trực tuyến kèo cá cược bóng đá trực tuyến cá cược bóng đá trực tuyến tỉ lệ cá cược bóng đá trực tuyến tỷ lệ cá cược bóng đá trực tuyến tỷ lệ cá độ bóng đá trực tuyến tỷ lệ kèo cá cược bóng đá trực tuyến tỷ lê cá cược bóng đá trực tuyến ty le keo bong da so ty le soi keo nha cai soi keo bong da truc tiep trực tiếp đá gà casino đá gà casino trực tiếp ty le keo bong da truc tiep trực tiếp bd kèo nhà cái trực tiếp nhà cái truc tiep bong da hd keo nha cai trực tiếp kèo nhà cái 88 soi keo truc tiep soi keo trực tiếp link trực tiếp kèo nhà cái tỷ lệ kèo truc tiep trực tiếp đá kèo nhà cái trực tiếp kèo nhà cai soi kèo truc tiep truc tiếp bong đá kèo nhà cái trực tiếp tỷ lệ kèo nhà cái link bóng đá trực tiếp kèo nhà cái đăng ký ku casino https:ku77.win đăng ký ku bet ku77.win đăng ký ku bet https:ku77.win soi kèo chuyên gia soi keo chuyen gia tỷ lệ cá cược kèo nhà cái kèo nhà cái tỷ lệ cá cược tỷ lệ kèo nhà cái 188bet tỷ lệ kèo nhà cái m88 tỷ lệ kèo nhà cái vn88 casino thien ha bóng đá 88 kèo nhà cái tỷ số bóng đá và tỷ lệ cá cược soi kèo bóng đá kèo nhà cái tỷ lệ kèo bóng đá 88 tỷ lệ cược bóng đá 88 tỷ lệ bóng đá 888 tỷ lệ cược bóng đá m88 tỷ lệ kèo bóng đá m88 tỷ lệ bóng đá wap tỷ lệ bóng đá kèo bóng đá bảng tỷ lệ kèo bóng đá keo tỷ lệ kèo bóng đá kết quả tỷ lệ bóng đá kèo bóng đá tỷ lệ cá cược trang tỷ lệ kèo bóng đá lịch thi đấu bóng đá và tỷ lệ cá cược bóng đá số tỷ lệ kèo bóng đá số tỷ lệ ca cược kèo cá cược bóng đá kèo bóng đá cá cược ti le ca cược bóng đá soi kèo bóng đá bet88 kèo bóng đá kèo nhà cái bóng đá soi kèo nhà cái tỷ số cá cược bóng đá giá cá cược bóng đá soi kèo cá độ bóng đá tỉ lệ cá cược bóng đá soi kèo cá cược bóng đá tỷ lệ tỷ số cá cược bóng đá bóng đá tỷ lệ cá cược tỷ lệ cá cược kèo bóng đá kèo cá cược bóng đá số tỷ lệ cá độ bóng đá bóng đá số soi kèo tỷ lệ cá cược bong da tỷ lệ cá cược bóng đá số lệ cá cược bóng đá tỷ lệ kèo cá cược bóng đá tỷ lệ cá cược bóng đá ti lệ cá cược bóng đá tỷ lê cá cược bóng đá tỷ lệ cá cược bóng đá 88 bảng tỷ lệ cá cược bóng đá trang xem tỷ lệ cá cược bóng đá bóng đá tỷ lệ cá cược kèo nhà cái lịch cá cược bóng đá bảng cá cược bóng đá nhận định soi kèo bóng đá tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá 88 kèo nhà cái bóng đá kèo nhà cái bóng đá số kèo nhà cái bóng đá lưu soi kèo trực tiếp bóng đá kèo nhà cái trực tiếp bóng đá tỷ lệ kèo trực tiếp bóng đá kèo nhà cái mới nhất soi kèo bóng đá mới nhất đá gà casino mới nhất soi kèo bóng đá chính xác nhất kèo nhà cái hôm qua tỷ lệ kèo hôm qua tỷ lệ kèo bóng đá hôm qua keo nha cai hom qua kèo nhà cái m88 hôm nay tỷ lệ cược tỷ số hôm nay bảng tỷ lệ ăn tỉ số hôm nay bảng cá cược tỷ số hôm nay tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay tỷ lệ cá cược nhà cái hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đa hôm nay tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái hôm nay soi kèo châu âu hôm nay soi kèo bóng đá euro hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá châu âu hôm nay soi kèo world cup hôm nay tỷ số cá cược hôm nay tỷ lệ cá cược kèo hôm nay tỷ lệ kèo châu á hôm nay soi kèo châu á hôm nay tỷ lệ cá cược châu á hôm nay tỷ lệ kèo việt nam hôm nay soi kèo viet nam hôm nay tỷ lệ kèo bóng đá việt nam hôm nay tỷ lệ kèo trực tuyến hôm nay tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay trực tuyến bóng đá trực tuyến hôm nay kèo nhà cái tỷ lệ bóng đá kèo bóng đá hôm nay bảng tỷ lệ kèo cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ bóng đá hôm nay kèo nhà cái bóng đá hôm nay kèo nhà cái bóng đá hôm nay tỷ số cá cược tỷ số cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá độ bóng đá hôm nay kèo tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá ngày hôm nay tỷ lệ cá cược kèo bóng đá hôm nay tỉ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược trực tiếp bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo trực tiếp bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo trực tuyến bóng đá hôm nay tỷ lệ kèo các trận đấu hôm nay tỷ lệ cá cược các trận đấu hôm nay tỷ lệ các trận đấu hôm nay tỷ lệ kèo bóng đá nhà cái hôm nay xem tỷ lệ cá cược bóng đá hôm nay soi kèo bd hôm nay tỷ lệ kèo bd hôm nay kèo cá cược nhà cái hôm nay soi kèo hôm nay ty le kèo hôm nay tỷ lệ kèo nhà cái hôm nay tỷ lệ cược kèo nhà cái hôm nay kèo nhà cái kèo nhà cái hôm nay nha keo cai hom nay nhà cái hôm nay kèo nhà cái hôm nay nhận định kèo nhà cái hôm nay kèo nhà cái hôm quả kèo nhà cái hom nay kèo nhà cái hôm kèo nhà cái 88 hôm nay keo nhà cái hôm nay tỷ lệ bóng đá nhà cái hôm nay kèo bóng đá nhà cái hôm nay ty lê keo hom nay ty le keo ngay hom nay ty le keo bong hom nay keo bong da nha cai hom nay ty lê ca cươc bong đa hôm nay tỷ lệ kèo vn hôm nay tỷ lệ kèo cái hôm nay tỷ lệ cược hôm nay tỷ lệ kèo hôm nay tỷ lệ kèo cá cược hôm nay tỷ lệ kèo bóng hôm nay tỷ lệ soi kèo hôm nay tỷ lệ cá cược hôm tỷ lệ kèo bong da hom nay tỷ lệ cá cược hom nay tỷ lệ cá cược ngày hôm nay bảng tỷ lệ kèo hôm nay tỷ lệ kèo bóng đá trực tiếp hôm nay trực tiếp tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay tỷ lệ cá cược bóng đá trực tiếp hôm nay tỷ lệ kèo trực tiếp hôm nay kèo nhà cái bóng đá trực tiếp hôm nay trực tiếp bóng đá hôm nay kèo nhà cái soi kèo trực tiếp bóng đá hôm nay ty le keo bd truc tuyen hom nay tỷ lệ kèo nhà cái trực tuyến hôm nay kèo nhà cái trực tuyến hôm nay tỷ lệ cá cược trực tuyến hôm nay bóng đá trực tuyến kèo nhà cái hôm nay